En konsultasjon er et uforpliktende møte med en tatovør slik at du kan lufte dine tanker og idéer i forbindelse med et evt. nytt prosjekt. En konsultasjon kan være nyttig dersom du eller tatovøren er usikker på utformingen av designet, særlig i forkant av et stort prosjekt eller en coverup/fixup.

Under et slikt møte vil du, i samarbeid med tatovøren, kunne komme med innspill og tanker, både om plassering, størrelse, design og pris. Tatovøren vil kunne hjelpe deg med hva som er praktisk gjennomførbart og evt. komme med forslag til endringer dersom det er behov for det.

Målet med en slik samtale er at du som kunde skal kunne danne deg et bilde av hvordan din nye tatovering -kan- se ut og at du skal kunne få et realistisk bilde av størrelse, motiv, plassering, stil og pris.