Scarification, også kjent som arr-tatovering, utføres ved at det snittes motiver inn i huden slik at det danner seg arrvev. Dette har sin opprinnelse fra vest-afrikanske ur-stammer som bruker denne formen for kropps-kunst til blant å markere overgangen fra gutt til mann, og den brukes også blant annet av kvinner for å vise rang i stammen.

Denne formen for kropps-kunst ble for første gang introdusert i Norge i 1994, men har inntil de siste 6 årene vært relativt ukjent. De siste årene har det blitt en markant økning i antall etterspørsler og vi har pr d.d kun en håndfull artister som utfører dette, med den nødvendige erfaringen og ekspertisen som kreves for å kunne ivareta kunden og for en sikker utførelse.

Man kan benytte seg av inkrub når motivet er ferdig, på den måten manipuleres arrvevet til å beholde en naturlig rød farge når det har grodd. Dette anbefales for de som ønsker at motivet skal syntes mest. Uten inkrub så har kroppen en naturlig lysning prosess på ca 18 måneder, hvor arret da blir permanent hvitt/lyst etter det.